Anoreksiya Nervoza

Dünya Sağlık Örgütü, beden kitle indeksinin 17,5 ve altında olmasını anoreksiya nervoza tanısında kullanmaktadır. En geniş yaş aralığı 10-35 yaştır. Çoğunlukla kadınlarda görülmektedir.  Yaşamları boyunca 100 kadından 1'inde görülür. Anoreksiya nervozada alışkanlıklar tamamen kilo kaybetmeye yöneliktir. Açlık ağrılarından zevk alırlar, 1 yıl içinde açlık duyuları da gitgide azalır ve kaybolur. Tedavi edilmeyen durumlarda ölüm oranı yüzde 10-15’dir. İntihar eğilimleri de ciddi oranlardadır.

Farkında Ol
27.10.2021