Dünya Engelliler Günü

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, dünyada 1 milyardan fazla engelli birey yaşıyor. Bu rakam, dünya nüfusunun yaklaşık %15'ine denk geliyor.Bu insanların yaklaşık 200 milyonu hayatlarını devam ettirme konusunda kayda değer zorluklar yaşamaktadır. Dört engelliden ancak 1’i yardım alabiliyor. AB’de engellilerin %29,9’u yoksulluk/sosyal dışlanmışlık riski altında, Türkiye’de bu oran %77,1.

Farkında Ol
03.12.2021