Denizlerde plastik atıklar

WWF raporuna göre plastik atıklardan sigara izmariti, denizde 5 yıl süreyle çözünmeden kalıyor. Bu süre plastik torba için 20 yıl, plastik bardak için 50 yıl ve misina için 600 yıl.

Farkında Ol
07.07.2021