Epilepsi

Dünyada 65 milyon epilepsi hastası olduğu tahmin edilmektedir. Her yıl yaklaşık 2,4 milyon yeni epilepsi hastası eklenmektedir. Ülkemizde de bu sayı 750 bin civarındadır. Epilepsi hastaları ne yazık ki toplumda saklanmakta, bu durumda da etkin tedaviye ulaşamamaktadır.

Farkında Ol
06.03.2022