Gürültü kirliliği

Mevcut verilere bakarak, çevresel gürültünün yılda 48.000 yeni iskemik kalp hastalığı vakasına 12.000 erken ölüme ve 6,5 milyon kişide önemli ölçüde kronik uyku bozukluğuna sebep olduğu tahmin ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) bazı bulgularına göre, hava kirliliği etkisinin ardından gürültü, sağlık sorunlarının ikinci en büyük çevresel nedenidir.

Farkında Ol
12.01.2022