Lösemi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) verilerine göre 2020 yılında Dünya`da 80.490 vaka bildirilmiştir. Çocukluk çağındaki kanser vakalarının %35'ini lösemiler oluşturur ve birinci sıradadır. Lösemi her yaşta görülmektedir. Lösemi nedenleri henüz tam olarak aydınlatılmamıştır. En sık çocukluk çağında 2-5 yaşlarında artmaktadır.

Farkında Ol
03.11.2021