Muvakafatname

İşbu beyan ve onay formu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Bu Kanun Kapsamındaki Haklarla İlgili Aydınlatma Formunun, şirketimiz ile imzalamış olduğunuz her türlü kullanıcı/hizmet sözleşmesinin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

Derneğe iletmiş olduğum veya Derneğin usul ve işlemleri çerçevesinde edindiği kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verinin (fotoğraf) aydınlatma formu kapsamında veri sorumlusu ve/veya veri işleyen olarak tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde ve/veya üye deneyimi iyileştirme, faaliyet ve denetim raporu oluşturma, denetleme, iyileştirme, istatistiki veri oluşturma, proje, program, denetim, anlaşma, çalışma, test, etkinlik, değerlendirme vb çalışmalar amacıyla DERNEĞİNİZİN BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI, FAALİYET GÖSTERDİĞİ YA DA KANUNEN YÜKÜMLÜ OLDUĞU KAMU KURUM VE KURULUŞLARIYLA VE/VEYA TÜRKİYE'DE HUKUKİ GEREKLİLİK NEDENİ İLE VE/VEYA FAALİYET KONUSU İLE SINIRLI OLARAK, GEREKTİĞİNDE FAALİYET KOŞULLARI KAPSAMINDA TEKNİK SERVER, E-MAIL VE DEPOLAMA HIZMETLERİ İLE YURTDIŞI DERNEK GENEL KURUL, EĞİTİM, KONGRE, KONFERANSLARI KAPSAMINDA AYRICA BİLGİLENDİRME YAPARAK YURT DIŞINDA MUKİM OLAN FEDERASON VE ÜYELERİ İLE HİZMET SAĞLAYICI, TEDARİKÇİ FİRMALAR, TEMSİLCİLİKLER, İŞ ORTAKLARI VE DERNEĞİNİZ İLE PAYLAŞILMASI, KANUNİ YA DA FAALİYETE BAĞLI FİİLİ GEREKLİLİKLER HALİNDE VE/VEYA GENEL KURUL, YÖNETİM KURULU TUTANAKLARI, İNCELEME, ŞİKAYET, RAPOR, DENETİM, RAPOR İÇERİĞİ OLUŞTURMA, FAALİYET YÖNETİMİ OLUŞTURULMASI, İSTATİSKİ VERİ ÇALIŞMASI, ÜYE DENEYİMİNİ İYİLEŞTİRME, RAPORLAMA, FAALİYET/ETKİNLİKLERİ İYİLEŞTİRME, PROJE, DENETİM, ANLAŞMA, ÇALIŞMA,TEST, DEĞERLENDİRME VE BENZERİ ÇALIŞMALAR AMACIYLA, İŞLENMESİNE, HUKUKİ VE HİZMET GEREKLİLİKLERİ NEDENİ İLE SADECE GEREKLİ OLDUĞU KISIM İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE SERVERLARDA SAKLAMA VE TEKNİK DESTEK HİZMETİ ALABİLMENİZ, FAALİYET KONUSU İLE SINIRLI OLARAK HİZMET SUNMANIZ AMACIYLA  SINIRLI OLARAK ETKİNLİĞİN VE FAALİYETİN DÜZENLENDİĞİ ÜLKLERE İLE SINIRLI OLARAK KENDİ TALEBİM İLE OUŞTURACAĞIM FORMLAR VE BAŞVURULAR KAPSAMINDA YURTDIŞINA AKTARILMASINA AÇIK RIZAM OLDUĞUNU BEYAN EDERİM. 

İşbu beyan ve onay formunu, okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu ve açıkça onayladığımı kabul ediyorum. 

İşbu beyan ve onay formunu, ilgili mevzuat kapsamında, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığımı ve bu şekilde kendi rızam ile onay butonunu işaretlediğimi, bu şekilde onayladığım beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum.