Girişim Network

Bu projeyi yapmaktaki temel amacımız; JCI üyeleri ve yerel kuruluşlar için iş potansiyeli yaratmak, proje paydaşlarının sayısını artırmak ve faydalı projemiz hakkında farkındalığı arttırırken, katılımcıları yeni etkinliklere çekmekti. Hem fiziksel hem de dijital ortamda insanların işlerini tanıtabilecekleri ve farklı fırsatlar bulabilecekleri bir platform olmasını hedefledik.

İş hayatından hedeflenen kişilere ulaşmak için networking etkinlikleri, youtube yayınları ve postalar düzenliyoruz. Bu etkinliklerde bize katılmalarını ve yoğun ve stresli çalışma ortamlarında ağ geliştirmelerine yardımcı olmalarını istiyoruz. Etkinliklerimiz sadece ağlar kurmaya değil, aynı zamanda onlara eğlenceli yolu da öğretmeye odaklanıyor. Networking etkinliklerinde birbirinden farklı eğlenceli ve eğitici oyunlar yer almaktadır. YouTube yayını sırasında, bir JCI üyesi sistemli bir dizi soru aracılığıyla işini açıklıyor. Videoların yanı sıra, üyelerin işleri de ağa e-posta yoluyla iletilir. Ayrıca JCI üyelerini birbirlerine işleri ve JCI'deki rolleri hakkında tanıtmak için hem dijital hem de fiziksel ortamda bir platform oluşturuyoruz. Platformumuzun adı AVİŞ (Türkçe Eurasia ve Business kelimelerinin birleşimidir)

Girişimcilik
26.05.2021