Adres: Abbasağa, Jandarma Mektebi Sk. No:34, 34353 Beşiktaş/İstanbul
Telefon: (0212) 236 02 37
JCI Avrasya - Resmi Web Sitesi

Junior Chamber International (JCI) organizasyonu 2019 yılı itibariyle dünyanın 128 ülkesinde 5.000’den fazla şubesi ve 200.000’e yaklaşan üye sayısı ile dünyanın en büyük 3 sivil toplum kuruluşlarından biridir.

JCI – Junior Chamber InternationalUluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği ;  ‘ Aktif vatandaşlar için önde gelen küresel ağ olmak. ‘ vizyonuna ulaşmak ve  ‘Gençlerin yetişmesi için fırsatlar sunarak, toplumun pozitif gelişimine katkı sağlamak.’ misyonunu gerçekleştirmek için 1915 yılında, Amerika’nın St. Louis kentinde kurulan  Junior Chamber International (JCI) organizasyonunun Türkiye organizasyonudur.

18-40 yaş arasındaki genç aktif vatandaşların oluşturduğu kar amacı gütmeyen bu uluslararası sivil toplum kuruluşu bugün, dünya üzerinde 105 yılı, Türkiye’de ise 32 yılı aşmış köklü bir geçmişe sahiptir.

Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği ise, 2019 yılı itibariyle Türkiye’nin 15 farklı ilinde, 24 farklı şubesi ve 700’e yakın üyesi ile toplumun pozitif gelişimine katkı sağlamak için çalışmalarına devam etmektedir.

Kuruluş ve Gelişimi

JCI’ın başlangıcı 1910’lara, ABD’deki Missouri Eyaletinin St. Louis kentine kadar gider. Henry Giessenbier adlı bir genç, arkadaşları ile birlikte, dans figürlerini ve stilleri korumayı amaçlayan Herculaneum Dans Kulubünü kurdu. Beş yıl sonra 1915’te bu dans kulübü üyeleri Giessenbier ve 32 arkadaşı kentsel ve toplumsal konularla daha fazla ilgilenmeleri gerektiğine inanarak İlerici Genç Yurttaşlar Derneği’ni (Young Men’s Progressive Civic Association-YMPCA) kurdular.

Bu organizasyon, beş aydan kısa bir zamanda 750 üyeli bir derneğe dönüşerek aktif sivil toplum girişimi haline gelmiş ve daha ileriki yıllarda ise Genç Ticaret Odası (Junior Chamber of Commerce) adı altında faaliyet göstermeye başlamıştır. Uluslararası yayılımı da bir çok ülkede bu çatı altında gerçekleşmiştir.

JCI, tüm dünyada Asya, Afrika, Amerika ve Avrupa olmak üzere 4 ana bölgede hizmet vermektedir. Türkiye, Avrupa bölgesi içinde yer almaktadır. Ulusal ülke organizasyonları doğrudan JCI’a bağlıdır.

*Yerel şube organizasyonları ise şehirlerde kurulmakta ve ulusal organizasyonlara bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedirler.

Uluslararası bir federasyon yapısına sahip olan JCI’ın bir milliyeti yoktur. Genel Merkezi ABD’de St.Louis’de faaliyet göstermekle beraber, merkezi yönlendirmeden ziyade derneğimizde yerel şube yönetimi (Local Organization Management – LOM) esastır. Her şube, genel çizilmiş misyon ve vizyon doğrultusunda faaliyetlerinde inisiyatif sahibidir. Ülke yönetimi (National Organization Management – NOM) ise ulusal koordinasyonu sağlamak ve iletişimi artırmak amaçlı faaliyet gösterir. JCI Genel Merkezi (Headquarter – HQ) ise uluslararası faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar.

Türkiye’de, Türkiye Cumhuriyeti Dernekler Kanunu’na uygun olarak hazırlanmış bir tüzüğe sahiptir ve bu tüzük gereğince Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği adı altında faaliyetlerini icra eder.

Dünya Görüşü

JCI, toplumu pozitif etkileyecek her türlü faaliyeti, evrensel görüş ve dünya barışına katkıyı destekler. JCI’ın temel ilkelerinden biri bütün insanların eşit ve gelişmeye açık olduğudur. Dünyamız insana değil, insanlar dünyaya aittir ve her insan dünya vatandaşıdır. Dünyanın her köşesinden aynı ilkelere inanmış binlerce gencin bir araya geldiği uluslarası faaliyetlerde bu ortak inanç ve ilkeler üzerine inşa edilen arkadaşlıkların, üyelerimizin daha mutlu ve başarılı olmalarını sağlayacak önemli faktörleri de beraberinde getirebileceği inancındayız.

JCI; Birleşmiş Milletler (UN) Üyesi bir Sivil Toplum Kuruluşudur. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda projeler yapar. 

JCI’ ın Tarihçesi:

1910 – (St.Louis) Herculaneum Dance Club Henry Giessenbier tarafından kuruldu.
1915 – Young Men’s Progressive Civic Association oldu.
1916 – Junior Citizen’s (JCs) olarak yeniden yapılandı.
1920 – US Junior Chamber of Commerce oldu.
1928 – İngiltere’de Junior Chamber kuruldu.
1946 – Panama City’de ilk Dünya Konferansı gerçekleşti.
1947 – Avrupa ve Uzakdoğu’da yaygınlaşmaya başladı.
1948 – Rio de Jenerio JCI ilkeleri kabul edildi.
1952 – Permanent Secretariat kuruldu.
1987 – Türkiye üyeliği kabul edildi.
1997 – 125 ülkeye yayılıp yaklaşık 200,000 üye sayısı edindi.

 

Kaç Ülkede Kaç Üyemiz Var?

JCI’ ın 128’den fazla ülkede 200,000’den fazla üyesi vardır.

 

Dünya Çapında Tanınmış Üyelerimiz:

Jacques Chirac (Fransa Cumhurbaşkanı),
Valerie Giscard D’Estaing (Fransa Cumhurbaşkanı),
Willy De Clerk (AT Komisyon Başkanı),
Gerald Ford (ABD Başkanı),
Lyndon B:Johnson (ABD Başkanı),
Yasuhiro Nakasone (Japon Başbakanı),
Paul Schulter (Danimarka Başbakanı),
Larry Holmes (Ağır Siklet Boks Şampiyonu),
Kim Snato (1980 Dünya Güzeli)
Richard Nixon (ABD Başkanı), Bill Clinton (ABD Başkanı),
Kofi Annan (BM Genel Sekreteri)